Obkonsult.com
Fokus på PHP-applikationer

Vår verksamhet

OBKonsult är ett litet företag som har specialiserat sig på PHP-applikationer.
Vi tar fram färdiga lösningar till våra kunder.
Vi hjälper våra kunder med att underhålla samt vidareutveckla befintliga system skrivna i PHP.
Vi riktar oss mot små och medelstora företag.
Applikationer som är skrivna i PHP är oftast webbaserade och för att använda de krävs det bara en webbläsare oavsett operativsystem. För datalagringen används Mysql-databas.

Vi har kunskap inom bland annat följande områden:

- PHP
- Mysql
- Java script
- CMS: Joomla!, Wordpress
- Ramverk: Codeigniter
- Ajax
- jQuery
- Ext JS
- Reponsive design (Twitter Bootstrap)

Öppen källkod

Vi använder färdiga lösningar som är baseradde på öppen källkod (open source).

Exempel på kända open source produkter som vi åtar oss att anpassa och vidareutveckla:

- Innehållshanteringssystem Joomla!
- Innehållshanteringssystem Wordpress
- Webbshop VirtueMart

Egenutvecklade produkter

Vi har tagit fram egna produkter som är helt gratis att ladda ner:

- Ett eget utvecklat ärendehanteringsystem Supportform

För att veta mer om våra produkter hänvisar vi till Produkter.

Vi är betydligt billigare än konkurrenterna!